مهره مار | 13 خواص مهره مار اصل

مهره مار جزء آن دسته از سنگهایی است که دارای یکسری انرژی های فوق العاده قوی می باشد که با استفاده ار آن می توانید از خواص مهره مار بهرمنده شده و از نتایج بدست آمده آن شگفت زده شوید. کارایی اصلی آن جذب انرژی های مثبت اطراف و انتقال آنها به صاحب مهره مار…